Người lao động có thể hưởng lương hưu từ năm… 35 tuổi

Để có thể nghỉ hưu khi 35 tuổi, người lao động phải đáp ứng đủ 4 điều kiện và sẽ nhận lương hưu với mức rất thấp.

Thông thường, một người sẽ được hưởng lương hưu khi có 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh hoặc điều kiện đặc thù, không ít lao động mong muốn được nghỉ hưu sớm hơn để có thêm thời gian chăm sóc bản thân và gia đình.

Theo pháp luật hiện hành, có những người chỉ 35 tuổi đã có thể nghỉ việc để lĩnh lương hưu. Tuy nhiên, để được đặc cách như vậy thì người lao động sẽ phải đáp ứng đủ 4 điều kiện.

Tại điểm c, khoản 1, điều 55 Luật BHXH 2014 quy định: NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH sẽ được nghỉ hưu trước tuổi nếu: Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Người lao động nghỉ hưu khi 35 sẽ nhận lương hưu với mức rất thấp.

Người lao động nghỉ hưu khi 35 sẽ nhận lương hưu với mức rất thấp.

Như vậy, điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu khi mới 35 tuổi là: Có đủ 20 năm đóng BHXH; Làm việc từ năm 15 tuổi, mỗi năm làm việc đều đóng BHXH đầy đủ; Có ít nhất 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Theo quy định tại điều 56 của Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 được tính là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và năm 2022 trở đi là 20 năm; Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2020 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ mỗi năm được tính thêm 2% cho đến mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.