Lịch sử và nhân dân sẽ ghi ơn người dũng cảm đâ’u tranh chô’ng “gi ặc nội x âm” th am nh ũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói về công tác phòng chô’ng th.a.m nh.ũ.ng: “Tới đây còn tiếp tục x.ử lý, các đồng chí chờ xem”. Một câu nói đơn giản của cụ Tổng nhưng đủ để nhiều người toát m.ồ h.ôi h.ột. Dự là củi luộc bánh chưng năm nay sẽ cha’y rất đ.ư.ợm. Còn ai đó có thể ng.ụ.y tr.a.ng để lẩn tra’nh nhưng lịch sử và nhân dân sẽ pha’n xe’t.

Còn nhớ cách đây 2 năm, khi kh.ở.i đ.ộng chi ê’n d.ị.ch chô’ng th.a.m nh.ũ.ng, Tổng Bí thư từng phát biểu: “Cái lò đã no’ng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cha’y. Củi khô, củi vừa vừa cha’y trước, rồi cả l.ò no’ng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.

Ngay sau phát biểu của Tổng Bí “khúc củi” Trịnh Xuân Thanh tra tay vào còng sau những tháng ngày trô’n tra’nh c.ô.ng lý. Và sau đó là một loạt những nhân vật “c.ộ.m ca’n” trong ngành dầu kh.í, cao su, ngân h.à.ng, trong đó có cái “gốc bự” Đinh La Thăng bị b.ứ.ng.

Cũng phải kể tới vụ đại a’n đa’nh b.ạ.c, rửa tiền, đa’nh cá cược bóng đ.á quy mô lớn lên đến hàng mấy nghìn tỷ đồng, với hơn 1 trăm người bị tr.u.y t.ố, bă’t gi.a.m, câ’m xuâ’t ngọai, liên quan đến hơn 10 triệu tội ph.ạ.m và n.ạ.n nh.â.n đa’nh b.ạ.c, đến hơn 20 triệu tài khỏan cá nhân trên m.ạ.ng siêu quốc gia, c.ầ.m đầu do thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50, Cục chô’ng tội ph.ạ.m c.ô.ng nghệ cao, lại x.ử dụng chính kỹ thuật c.ô.ng nghệ cao để th.a.m nh.ũ.ng quy mô cực lớn. Vụ này liên quan đến trách nhiệm của Trung tướng Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sa’t, cấp trên trực tiếp của tướng Hóa khi vụ đại á.n x.ả.y ra, vừa về ng.h.ỉ hưu.

Rồi mới đây thôi, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có tới 2 Bộ trưởng phải ra hầu tòa vị t.ộ.i danh nhận hô’i l.ộ, một lãnh á.n ch.u.ng th.â.n, một vị 14 năm t..ù.

Những diễn biến đó cho thấy gì? Đó là quyết tâm chô’ng th.a.m nh.ũ.ng, thanh lọc bộ máy đã có kết quả. Quyết tâm của Đảng là thành ý thấy rõ chứ không phải chỉ trên lý thuyết. Nhưng kết quả lớn nhất không phải điều tra, tr.u.y t.ố, xe’t x.ử bao nhiêu đồng chí, đồng đội mà là được l.ò.ng dân.

Tổng Bí thư đã làm được điều mà nhiều thế hệ trước chưa làm được. Điều mà nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khắc khoải tại một phiên chất vấn ở Quốc Hội cách đây gần chục năm: “Tôi chưa x.ử lý k.ỷ luật đồng chí nào”

Có phải thời kỳ đó cán bộ ta không có những người dính chàm? Phiên chất vấn năm đó đại biểu Lê Văn Cuông (đoàn Thanh Hóa) thẳng thắn: “Tình hình tham nhũng, lãng phí không những chưa được ngăn ch.ặ.n, đ.ẩy lùi mà có biểu hiện hoạt đ.ộng ngày càng tinh vi, phức tạp… Nhiều vụ á.n trọng điểm chậm và có biểu hiện “đầu voi đuôi chuột”.

Dẫn lại để thấy rằng, Tổng Bí thư đương nhiệm đang thực hiện một nhiệm vụ lịch sử, nó không đơn thuần là những vụ việc sai ph.ạ.m mang tính…tự nhiên, mà đó là một hệ thống ăn rơ bám rễ hàng chục năm nay. Đó chính là “u.ng nh.ọ.t” gây ra vô vàn ta’c h.ại đối với xã hội: Cái mà người ta gọi là “lợi ích nhóm”.

Đẻ tăng thêm hào khí chô’ng gi.ặ.c nội x â.m th.a.m nh.ũ.ng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới đây cũng y.ê.u cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc đâ’u tr.a.nh ph.ò.ng, chô’ng th.a.m nh.ũ.ng sẽ cản trở sự phát triển; tra’nh t.ư tưởng làm việc c.ầ.m chừng, gi.ữ an toàn trong một bộ phận c.ô.ng chức.

“Tôi nói nhiều lần rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng đó thì đứng sang một bên cho người khác làm. Vừa qua phòng, ch.ô’ng th.a.m nh.ũ.ng như vậy, kinh tế phát triển đi lên chứ có tụt xuống đâu. Ai nhụt ý chí chẳng qua là viện cớ”, cụ Tổng nhấn mạnh.

Sự quyết l.i.ệ.t của Tổng Bí thư là tiền đề dẫn tới biệt danh ‘’người đô’t lò vỹ đại’’ mà nhân dân ưu á.n dành cho bác. Danh hiệu lãnh tụ vĩ đại, nhân vật vĩ đại chỉ để dùng cho ông Hồ Chí Minh nay lại được lặp lại. Bác Trọng vĩ đại là do cái l.ò đô’t củi rực l.ử.a của bác đang thiêu ra tro cả củi khô và củi tươi- những tên th.a.m nh.ũ.ng từ cỡ bự đến bọn tép riu, ngày càng chất đ.ố.ng trước con mắt của nhân dân.

Lịch sử và nhân dân sẽ ghi ơn những con người dũng cảm đâ’u tr.a.nh chô’ng “gi.ặ.c nội x.â.m” th.a.m nh.ũ.ng như bác.

Theo Chính trị VN