Khai trừ Đảng cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế sử dụng bằng giả

Ông Thái Đình Hoài sử dụng bằng giả, vi ph.ạm quy định những điều đảng viên không được làm nên bị k.hai tr.ừ ra khỏi Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thái Đình Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh s.át điề.u tr.a t.ội phạ.m về th.am nh.ũ.ng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá sử dụng bằng giả bị kh.ai tr.ừ ra khỏi Đảng.

Ông Thái Đình Hoài đã vi p.h.ạm Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm: Sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp để được tiếp nhận công dân th.am gia nghĩa vụ, tuyển dụng vào Công an nhân dân, kết nạp Đảng, thi tuyển, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệ.m các chức vụ lãnh đạo và tham gia chi ủy Chi bộ Phòng Cảnh s.át đi.ều t.ra t.ội ph.ạ.m về tha.m nhũ.ng, kinh tế, bu.ôn lậ.u, Đảng ủy viên Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Bùi Xuân Phong- Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Theo Đại tá Bùi Xuân Phong, đối với nhữ.ng cá.n bộ, ch.iến sĩ có thông tin dư luận và được Tổ công tác rà s.oát phát hiện văn bằng, chứng chỉ có dấu hiệu nghi vấn là giả sẽ được Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện đối k.hớp trước tại Phòng khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cán bộ đó tham gia kỳ thi.

Như tin đã đưa, sau khi nhận được đơn t.ố giá.c của công dân và sự vào cuộc của cơ quan truyền thông về việc ông Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) sử dụng bằng THPT giả để vào ngành công an và tiến thân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã cử tổ công tác về quê ông Hoài để xá.c minh.

Qua làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tổ công tác đã x.ác định, trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tổ chức năm 1994, không có thí sinh nào tên Thái Đình Hoài. Trong danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm đó cũng không ai có tên Thái Đình Hoài. Do đó, bằng tốt nghiệp bổ túc THPT mà ông Hoài sử dụng để vào công tác trong ngành Công an là bằng giả.

Ông Thái Đình Hoài, sinh ngày 15/5/1976, quê quán tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lai Châu cũ, sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng Cảnh s.át Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh.

Tới năm 2004, chia tách hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được đi.ều độ.ng lên công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sá.t đi.ề.u tr.a, Công an tỉnh Lai Châu. Trong giai đoạn 2004 – 2009, ông Hoài theo học lớp Đại học Cảnh sá.t, h.ệ. tại ch.ức.

Năm 2008, ông Hoài được điều động sang cô.ng tác tại Phòng Cảnh sá.t kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông Hoài được bổ nhiệm các chức danh: Đội phó, Đội trưởng, được quy hoạch Phó Trưởng phòng; sau đó được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng PC03.

Năm 2012, ông Hoài được cử đi học lớp Cao cấp lý luậ.n chính trị hệ tại chức và năm 2015 được bổ nhiệm làm Trưởng phòng PC03. Trước khi bị phát hiện dùng văn b.ằng gi.ả, ông Hoài đã được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, ngày 13/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định k.ỷ lu.ậ.t Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sá.t kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

Theo DV